Ολιστική Συμβουλευτική

Η Ολιστική Συμβουλευτική μπορεί να μας οδηγήσει στη δημιουργία μιας πιο γεμάτης, ικανοποιητικής και ισορροπημένης ζωής. Αυτή η διαδικασία βοηθά να ενισχύσουμε την προσωπική μας δύναμη
μέσα από:

~ τη διεύρυνση της οπτικής που έχουμε για τα πράγματα
~ το ξεκαθάρισμα των αναγκών μας μέσω της εστίασης στο παρόν
~ τη δημιουργία συνειδητότητας βασισμένης σε λύσεις που στηρίζονται στην αυτο-επίγνωση
~ Iεμπνευσμένες θετικές αλλαγές στις απόψεις, τα μοτίβα συμπεριφοράς και
τις συνήθειες μας
~ τη βελτίωση του τρόπου που βιώνουμε τη Ζωή στο παρόν και μελλοντικά, μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση της αληθινής μας φύσης.

Αυτής της συνεδρίας μπορεί να προηγηθεί, προαιρετικά, ενεργειακή ‘ανάγνωση’, ώστε να επιτευχθεί βαθύτερη κατανόηση σχετικά με τις ανισορροπίες που υπάρχουν στις ενεργειακές/συναισθηματικές συχνότητες που σχετίζονται τα ζητήματα που μας απασχολούν.