Ρέϊκι

Μία απαλή μέθοδος που εφαρμοζεται
με την αφή και επιφέρει βαθειά
χαλάρωση, εξισορόπηση και
αποκατάσταση της αρμονίας
του μυαλού, του σώματος και
του πνεύματος.Προηγείται και περιλαμβάνειται
ενεργειακή ανάγνωση. Αυτή η θεραπεία
απαιτεί περίπου μία με
μιάμιση ώρα.