Θεραπεία Tachyontm

Εξισορρόπηση των ενεργειακών πεδίων
με τη χρήση πολύ ισχυρών
ταχιονισμένων κρυστάλλων. Με την
επανασύνδεση, με το πλήρες ενεργειακό
δυναμικό ~ πετυχαίνουμε υγεία και
αρμονία.
Για περισσοτερο πληροφοριες :
http://www.tachyon-partners.com/Nidhi>

Προηγείται και περιλαμβάνειται
ενεργειακή ανάγνωση. Αυτή η θεραπεία
απαιτεί περίπου μία με
μιάμιση ώρα.