Το προσωπικό μου ταξίδι, μέσω πολλών ασυνήθιστων κι εκπληκτικών εμπειριών και διδασκαλιών, με έχει οδηγήσει στην κατανόηση του γεγονότος ότι οι άνθρωποι ευημερούν όταν επέλθει συνειδητή αφύπνιση σε όλα τα επίπεδα (σωματικό, νοητικό, πνευματικό). Υγεία, ευτυχία, γαλήνη και ειρήνη με τον εαυτό μας και τους γύρω μας, μπορεί να επιτευχθεί. Η σοφία της Ινδίας, η ολιστική επιστημονική έρευνα, οι θεραπευτικές παραδόσεις πολλών πολιτισμών και η επιρροή φωτισμένων δασκάλων με έχουν όλα εμπνεύσει ώστε να μπορέσω να διευκολύνω την ενοποίηση αυτών των επιπέδων.
Χρησιμοποιώ Ολιστική Συμβουλευτική και Θεραπεία για να μπορέσω να καθοδηγήσω τους ανθρώπους προς την επίτευξη περισσότερης ισορροπίας στην ζωή τους μέσω της σωστής ροής των ενεργειακών πεδίων, της ισορροπημένης διατροφής και της συναισθηματικής έκφρασης και επίγνωσης.